عکسي عجيب از جهانگيري با چهار دست

مجله ياس تنها
عکسي عجيب از جهانگيري با چهار دست

عکسي عجيب از جهانگيري با چهار دست

اخبار دولت - این تصویر کم‌نظیر از اسحاق جهانگیری ،در جلسه هیات دولت، آن دستانی که روی هم افتاده، آن دستانی که از پشت بر بدن او منطبق شده. . . .

به ادامه برويد

مجله ياس تنها - انگار این شرح وضعیت کسی‌ست که قرار بود نماینده طبقه متوسط تحول‌خواه در دولت روحانی باشد و دستانش مال خودش نیست! سرمایه «اصلاحات» احتمالا تمام شده و آخرین فرصت را جهانگیری داشت که حالا با سری پایین و دستانی خارج از کنترل... آغاز یک دوران؟ شاید نه! پایان یک دوران؟ قطعا بله.

منبع: تابناک با تو