اولين واکسن کروناي ايراني با موفقيت تزريق شد

واکسن کرونا,واکسن ايراني,تزريق واکسن,

اولين واکسن کروناي ايراني با موفقيت تزريق شد اخبار واکسن کروناي ايراني - اخبار خوش از واکسن کروناي ساخت ايران .  اولین تزریق واکسن کرونای ايرانی امروز با موفقیت و بدون علائمی نظیر َشوک و تب تا این لحظه انجام شد. . . . به ادامه برويدمجله ياس تنها -  اولین تزریق واکسن کرونای ايرانی امروز (سه‌شنبه نهم دی ماه) با موفقیت و بدون علائمی نظیر َشوک و تب تا این لحظه انجام شد. - طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی شد. - طیبه مخبر، دختر…
مجله ياس تنها