جمشيد هاشم پور چون خيلي پرواز مي کرد ممنوع الکار شد

جمشيد هاشم پور,بازيگر دهه شصتي,ممنوع الکاري هاشم پور,

چرا جمشيد هاشم پور ممنوع الکار شد،علت اصلي ممنوع الکاري جمشيد هاشم پور،جمشيد هاشم پور بازيگر دوست داشتني سينماي ايران
مجله ياس تنها