آموزش تغذيه شيرخوار براي مادراني که سر کار مي روند

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

آموزش تغذيه شيرخوار براي مادراني که سر کار مي روند

آموزش تغذيه شيرخوار براي مادراني که سر کار مي روند

بخش کودک - خانم هاي کارمند و خانم هايي که سر کار ميروند و کمتر مي توانند در کنار نوزاد شيرخوار خود باشيد بايد روش تغذيه نوزاد را بدانند  . . .

مجله ياس تنها بخش کودک

* به توصیه هاي عملی زیر توجه کنید:

- در تمام مدت مرخصی زایمان شیرخوار را فقط با شیر خودتان تغذیه کنید.
- پس از بازگشت به کار، دفعات شیردهی در عصر و شب را افزایش دهید.
- از مرخصی ساعتی شیردهی براي تغذیه شیرخوار با شیر مادر در طول ساعت کار استفاده کنید.
- شیر خود را در ساعات جدایی از شیرخوار هر 3 ساعت یک بار بدوشید. تخلیه مرتب پستان ها به افزایش شیر کمک می کند.
- شیر دوشیده شده را براي تغذیه شیرخوار ذخیره کنید تا در زمان دور بودن از او با این شیر تغذیه شود. مراقب شیرخوار باید شیر دوشیده شده را با قاشق و فنجان به شیرخوار بدهد.

منبع: اوما

پايان مطلب

توجه : کپي برداري از اين مطلب با ذکر نام و آدرس سايت مجاز است.

مطالب مرتبط با پست جاري