بيگ مراد بهادري از دنيا رفت

بيگ مراد بهادري,جانبار 70 درصد,

جانباز 70 درصد اهل تسنن به سوي خدا رفت،شهيد بيگ مراد بهادري جانباز 70 درصد
مجله ياس تنها