آقاي خامنه اي با لباس شخصي و کلاه

عکس رهبر,عکس آقاي خامنه اي,عکس ديده نشده,عکس قديمي,

عکس قديمي از آيت الله خامنه اي با لباس شخصي،عکس ديده نشده از آقاي خامنه اي رهبر انقلاب
مجله ياس تنها