لباس بدون اتوي نويد محمدزاده در جشنواره فيلم فجر

شلوار نويد محمدزاده,جشنواره فيلم فجر,زير شلواري,

لباس خنده دار نويد محمدزاده،لباس چروک نويد محمدزاده
مجله ياس تنها