محبوبيت پژمان جمشيدي اول به خاطر فوتبال است

پژمان جمشيدي,بازيگر سينما,بازيکن فوتبال,

محبوبيت پژمان جمشيدي اول به خاطر فوتبال است بخش بيوگرافي - متاسفانه وقتي بعضي از افراد به جايي مي رسند افرادي هستند که به هر دليلي مي خواهند کار آنها را کوچک نشان دهند . مثل همين پژمان جمشيدي وقتي در سينما درخشيد افراد حسودي بودند که با ديده شدنش مخالفت کنند و هميشه او را بکوبند .. http://www.myas.ir/post/4155مجله ياس تنها - وقتي کسي مثل پژمان جمشيدي توانايي دارد در سينما بدرخشد چرا ما بايد با حرفهايمان او را برنجانيم بهتر نيست براي پيشرفت بيشتر او کمک کنيم ؟ و برايش دعا کنيم؟ بهتر نيست حسادت ها…
مجله ياس تنها