خانم ربيعي اولين داور تنيس مردان در ايران است

الهه ربيعي,داور تنيس,تنيس مردان,اولين داور زن,

الهه ربيعي اولين داور تنيس مردان در ايران بخش ورزشي : قضاوت دیدار فینال جام حذفی تنیس مردان برای اولین بار بر عهده یک داور خانم ( الهه ربيعي ) گذاشته شد. . . .مجله ياس تنها - فینال جام حذفی تنیس مردان در کیش در حال برگزاری است. در اقدام بی سابقه قضاوت این دیدار بر عهده یک داور زن گذاشته شده است. - الهه ربیعی دیدار تیم های آکادمی تنیس هرمزگان و توسعه امین داور (الف) را قضاوت می کند. - ربیعی در مورد اینکه برای نخستین مرتبه قضاوت فینال جام حذفی مردان را قضاوت می کند، بیان کرد: تجربه خوبی…
مجله ياس تنها