فاتحه کبيره چيست و چگونه خوانده مي شود؟

فاتحه کبيره چيست؟,فوايد فاتحه کبيره,خواندن فاتحه کبيره,درباره فاتحه کبيره,سخنان آيت الله بهجت,
فاتحه کبيره چيست،فاتحه کبيره چگونه خوانده مي شود،فوايد فاتحه کبيره براي مردگان،فاتحه کبيره براي رفع گرفتاري فاتحه کبيره چيست و چگونه خوانده مي شود؟ بخش ديني : يکي از راه حل ها براي رفع گرفتاري و مشکلات خواندن فاتحه کبيره است و اگر فاتحه کبيره را بر ميتي بخوانيد ثواب زيادي براي او نوشته مي شودمجله ياس تنها - یکی از علمای شیعه به نام شیخ مهدی فقیهی جهت استخاره و رفع گرفتاری نزد آیت الله بهجت می‌رود.آیت الله بهجت به ایشان می‌فرماید:چرا فاتحه‌ی کبیره نمی‌خوانید؟+ شیخ مهدی می‌پرسد،…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد