مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

تعبير خواب ازدواج کردن چيست؟


10:2 , یکشنبه 24 اسفند 1399

تعبير خواب ازدواج کردن چيست؟

تعبير خواب ازدواج کردن چيست؟

بخش تعبير خواب : جوانان همه به ازدواج کردن علاقه دارند اما اگر ازدواج را در خواب ديديم چه تعبيري دارد؟

مجله ياس تنها : امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: زن گرفتن در خواب بر چهار وجه است؛ بزرگی و مقام، زیادت مال، سرحالی و آسایش و خرمی و شادی.

ابن سیرین خواب ازدواج را چنین تعبیر کرده است: اگر کسی در خواب ببیند که زن می‌خواهد، نشانه این است که شرف و بزرگی‌اش زائل شود.

وی تعابیر دیگری نیز از خواب ازدواج دارد؛ مثلا اگر کسی در خواب دید که زن می‌خواهد، اما زن را نمی‌بیند و نامش را نمی‌داند، اجلش نزدیک شده است.

- در تعبیر دیگری از ابن سیرین چنین آمده است که اگر بیننده خواب «زنی را ببیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل این است که آن زن بمیرد.»

- جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که دختری دوشیزه را به زنی کرد، نشان این است که که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی ببیند.

- وی تعبیر دیگری نیز در رابطه با خواب ازدواج دارد و در این تعبیر خواب چنین می‌خوانیم: «اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کار‌ها را از روی مصلحت انجام خواهی داد.»

برخی از معبرین غربی نیز خواب ازدواج را چنین تعبیر می‌کنند: «اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید، به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید.»

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

توجه : کپي برداري از اين مطلب با ذکر نام و آدرس سايت مجاز است.

مطالب مرتبط با پست جاري