پرويز پرستويي : روح آزاده نامدار را آسوده بگذاريد

آزاده ماندار,پرويز پرستويي,مجري تلوزيون,درگذشت,
علت فوت آزاده نامدار،درگذشت آزاده نامدار،پرويز پرستويي،مجري سابق تلوزيون
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد