آيا سريال گاندو به علت فشار بر صدا و سيما متوقف شد؟

چرا گاندو متوقف شد،فشار براي متوقف شدن سريال گاندو،آيا سريال گاندو را متوقف کردند،آيا پخش سريال گاندو ممنوع شد
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد