محمد باقر نوبخت وارد نيمروز شد

محمد باقر نوبخت،معاون رئيس جمهور،رئيس سازمان برنامه و بودجه،نيمروز در سيستان و بلوچستان
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد