شرکت ال جي از بازار موبايل خارج مي شود

شرکت ال جي،توليد گوشي هاي ال جي،پايان کار گوشي هاي هوشمند ال جي
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد