کشته شدن 5 نفر در حادثه رانندگي در نزديکي فرودگاه بيرجند

5 کشته در اثر رانندگي در بيرجند،کشته شدن 5 نفر در کمر بندي بيرجند،حادثه رانندگي با 5 کشته در نزديکي فرودگاه بيرجند
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد