هيچ نقطه کم خطر در خراسان جنوبي وجود ندارد / شهرهاي قرمز خراسان جنوبي

آمار کرونا در خراسان جنوبي،شهرهاي قرمز کرونايي در خراسان جنوبي،مبتلايان به کرونا در خراسان جنوبي
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد