گفتگو با پدر و مادر شهيد حاج اصغر پاشاپور

تشييع جنازه حاج اصغر پاشاپور،شهيد حاج اصغر پاشاپور،پدر شهيد حاج اصغر پاشاپور،مادر شهيد حاج اصغر پاشاپور،شهيد مدافع حرم حاج اصغر پاشاپور
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد