گفتگوي کوتاه با فريده سپاه منصور بازيگر سينما

فريده سپاه منصور،بازيگر سينما،گفتگو با بازيگر زن سينما
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد