چند نکته مهم براي بعد از عصبانيت

عصباني شدن,مديريت خشم,بعد از خشم,بعد از عصبانيت,
چگونه خشم خود را کنترل کنيم،بعد از عصباني شدن چه بايد بکنيم،چه کنيم که عصباني شدن ما عوارض نداشته باشد
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد