مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد

ديدن زردآلو در خواب چه تعبيري دارد؟

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

>

معني و تعبير ديدن زردآلو در خواب چيست،ديدن زردآلو در خواب تعبيرش چيست

تعبير خواب زردآلو چيست؟

تعبير خواب زردآلو چيست؟
 • موضوعات : تعبير خواب ,
 • تعبير خواب زردآلو چيست؟

  بخش تعبير خواب - در اينجا مي خواهيم درباره تعبير خواب زردآلو از زبان معبران با شما صحبت کنيم .

  مجله ياس تنها  - بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر زردآلو، «کنیزک» یا مال و اموال و یا نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌

  + امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت است.

  + ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد و در خواب خودت ببینی زردآلوی شیرین می‌خوری، یـعـنـی به تعداد زردآلوهایی که خورده‌ای دیناری به دست می‌آوری.
  اگر ببینی زردآلوی ترش می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و مصیبت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

  + ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هستۀ زردآلوئی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی، ولی اگر شیرین باشد، یـعـنـی از مرد بی‌اصل و نسبی سود و منفعت به دست می‌آوری.

  + حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت زردآلو، مرد بیمار می‌باشد.

  منبع: تعبيرستان