روزه گرفتن در دوران بارداري

روزه گرفتن,دوران بارداري,زنان حامله,
آيا روزه گرفتن براي زنان باردار واجب است،آيا خانم هاي باردار مي توانند روزه بگيرند،روزه گرفتن در دوران بارداري چگونه است
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد