فايده دوش گرفتن بعد از رابطه جنسي

رابطه جنسي,دوش گرفتن,نزديکي کردن,
دوش گرفتن بعد از رابطه جنسي چه فايده اي دارد،بايد حتما بعد از رابطه جنسي دوش بگيريد،خانم ها بعد از رابطه جنسي دوش بگيرند
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد