مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد

سردار دهقان براي رياست جمهوري 1400 ثبت نام کرد

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

>

يکي از کانديداهاي رياست جمهوري 1400 ايران سردار دهقان است

سردار دهقان هم کانديداي رياست جمهوري 1400 شد

سردار دهقان هم کانديداي رياست جمهوري 1400 شد
  • موضوعات : خبر از همه جا و همه چي ,
  • اخبار انتخابات 1400- سردار دهقان، وزیر سابق دفاع با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد. .. .

    مجله ياس تنها - سردار دهقان همراه با همسرش در محل ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در وزارت کشور حضور پیدا کرد

    حسین دهقان حین ثبت‌نام در حضور خبرنگاران از کتابچه برنامه‌های خود رونمایی کرد

    منبع: تابناک با تو