ادويه هاي ممنوع براي زنان باردار

ادويه هاي خطرناک,دوران بارداري,زنان باردار,تغذيه در بارداري,
دوران بارداري از اين ادويه ها استفاده نکنيد،اديوه هاي خطرناک براي زنان باردار و حامله،ادويه هايي که نبايد در دوران بارداري استفاده کنيد
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد