مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد

فتواي جديد درباره سن تکليف دختران

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

>

فتواي جديد درباره سن تکليف دختران . سن تکليف دختران چند سال است؟ بخش ديني - فتوای حضرت آیت الله العظمی فیاض درباره سن تکلیف دختران تغییر کرده است. . .مجله ياس تنها - براساس فتوای جدید، سن تکلیف دختران اتمام ۱۳ سال قمری است، البته مشروط به آنکه قبل از این سن علائم بلوغ آشکار نشود؛ بنابراین دخترانی که هنوز علائم بلوغ در آن‌ها ظاهر نشده است و کمتر از ۱۳ سال سن دارند مکلف نیستند.دخترانی که ۱۳ سال قمری را تمام میکنند ولو اینکه علائم بلوغ در آن‌ها آشکار نشود، مکلف هستند. باشگاه خبرنگاران جوان

فتواي جديد درباره سن تکليف دختران

فتواي جديد درباره سن تکليف دختران
  • موضوعات : بخش ديني ,
  • فتواي جديد درباره سن تکليف دختران . سن تکليف دختران چند سال است؟

    بخش ديني - فتوای حضرت آیت الله العظمی فیاض درباره سن تکلیف دختران تغییر کرده است. . .

    مجله ياس تنها - براساس فتوای جدید، سن تکلیف دختران اتمام ۱۳ سال قمری است، البته مشروط به آنکه قبل از این سن علائم بلوغ آشکار نشود؛ بنابراین دخترانی که هنوز علائم بلوغ در آن‌ها ظاهر نشده است و کمتر از ۱۳ سال سن دارند مکلف نیستند.

    دخترانی که ۱۳ سال قمری را تمام میکنند ولو اینکه علائم بلوغ در آن‌ها آشکار نشود، مکلف هستند.

    باشگاه خبرنگاران جوان