اينجا دختران جوان خريد و فروش مي شوند

اينجا دختران جوان خريد و فروش مي شوند اخبار اجتماعي - خانواده‌های زیادی، در تلاش هستند این رسم و سنت محلی را که در ۶۶ شهر در این استان وجود دارد و باعث تداوم چرخه تبعیض علیه زنان و فقر میان مردان شده است از بین ببرند.مجله ياس تنها - در بسیاری از شهر‌های استانی در جنوب مکزیک دختران طبق یک سنت قدیمی برای ازدواج خرید و فروش می‌شوند. در جنوب ‫مکزیک‬ جوامعی دراستان گوررو دختران بر اساس قرارداد‌های خرید و فروش اجدادی خود، به اجبار ازدواج می‌کنند. - خانواده‌های زیادی…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد