گير افتادن داخل آسانسور به علت قطعي برق

آسانسور,جلال ملکي,قطع شدن برق,
اگر داخل آسانسور بوديم و برق قطع شد چه بايد بکنيم؟
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد