خطر چربي دور قلب براي خانم ها و آقايان

چربي دور قلب,بيماري قلبي,سکته قلبي,نارسايي قلبي,
مشکلات قلبي در خانم ها،نارسايي قلبي در زنان و مردان،چربي دور قلب در زنان و مردان،سکته قلبي در زنان و مردان
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد