چرا به پرخوري مبتلا مي شويم؟

علت پرخوري,افراد چاق,اضافه وزن,
چند علت مهم پرخوري در زنان و مردان،پرخوري که باعث اضافه وزن مي شود،آيا شما پرخور هستيد؟
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد