مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد

عکس قديمي از سردار سليماني در منزل يکي از جانبازان

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

>

عکس قديمي از حاج قاسم سليماني - عکس ديده نشده از سردار شهيد حاج قاسم سليماني