مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد

جواد عزتي برادر خود را از دست داد

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

>

علت فوت برادر جواد عزتي بازيگر سينما،برادر جواد عزتي درگذشت،جواد عزتي عزادار برادر خود شد