مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد

مدرک تحصيلي آقاي رئيسي از دانشگاه شهيد مطهري

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

>

مدرک تحصيلي آقاي رئيسي از دانشگاه شهيد مطهري . انتخابات رياست جمهوري - محسن مهرعلیزاده در مناظره امروز گفت آقای رئیسی ۶ کلاس سواد دارد! . بعد از این صحبت در فضای مجازی تصویری از مدرک دکترای ابراهیم رئیسی منتشر شده است. تابناک با تو

مدرک تحصيلي آقاي رئيسي از دانشگاه شهيد مطهري

مدرک تحصيلي آقاي رئيسي از دانشگاه شهيد مطهري
  • موضوعات : خبر از همه جا و همه چي ,
  • مدرک تحصيلي آقاي رئيسي از دانشگاه شهيد مطهري . انتخابات رياست جمهوري - محسن مهرعلیزاده در مناظره امروز گفت آقای رئیسی ۶ کلاس سواد دارد! . بعد از این صحبت در فضای مجازی تصویری از مدرک دکترای ابراهیم رئیسی منتشر شده است.

    تابناک با تو