حالا ديگه يک دوست خوب هم پيدا نميشه

دوست خوب,رفيق خوب,دوستي,
چرا نمي توانيم يک دوست خوب پيدا کنيم،علت پيدا نشدن دوست و رفيق خوب چيست
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد