داروي ديابت که باعث کاهش وزن مي شود

درمان چاقي,کاهش وزن,داروي ديابت,
لاغر شدن با داروي ديابت
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد