علي کريمي تولد خداداد عزيزي را تبريک گفت

علي کريمي تولد خداداد عزيزي را تبريک گفت . علی کریمی با انتشار یک استوری جالب در اینستاگرامش تولد خداداد عزیزی را تبریک گفت. . تابناک با تو
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد