افغاني ها از کشورشان دفاع کنند

افغانستان,آمريکا,طالبان,
افغاني ها از کشورشان دفاع کنند . آيا روزي صلح به افغانستان خواهد آمد؟ اخبار افغانستان - در ارتش افغانستان و نیروی پلیس ۳۰۰ هزار نیروی نظامی، کمتر یا بیشتر، وجود دارد و این وظیفه آنهاست که از کشورشان دفاع کنند.  . ..مجله ياس تنها - رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جلسه کمیته سرویس‌های مسلح مجلس نمایندگان تاکید کرد که تحرکات اخیر طالبان و تصرف مراکز ولایت‌ها در افغانستان مایه نگرانی است اما نه آنقدر که مستلزم اقدام آمریکا باشد.- به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری هیل، ژنرال مارک میلی،…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد