قتل خانوادگي در شهرک اوج / قاتل کيست؟

قتل,پليس,شهرک اوج,
قاتل خانوادگي شهرک اوج فراري است،چه کسي در شهرک اوج دست به قتل خانوادگي زده است
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد