درباره خواص هل بدانيد

هل,آنتي اکسيدان,فشار خون,
هل چه خواصي دارد،هل به کاهش فشار خون کمک مي کند،هل براي افرادي که ورزش مي کنند مفيد است، عکس هل
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد