آبي ها بيشتر پول مي گيرند يا قرمزها؟

استقلال,پرسپوليس,فوتبال,
درآمد وحشتناک فوتباليست هاي ايراني،چرا فوتباليست ها اين قدر حقوق مي گيرند؟ حقوق فوتباليست ها از کجا ميايد؟
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد