قانون نه کمتر نه بيشتر چگونه باعث پيشرفت و موفقيت مي شود؟

موفقيت,پيشرفت در زندگي,آموزش,
براي موفق شدن قانون نه بيشتر نه کمتر را رعايت کنيد سبک زندگي - اگر مي خواهيد شما هم موفق باشيد بايد اهداف خود را مشخص کنيد و از قانون نه کمتر و نه بيشتر پيروي کنيد . .مجله ياس تنها - برای دنبال اهداف بلندمدت به یک تعادل در انگیزه و انرژی نیاز دارید؛ شما یک هدف دارید؛ یک هدف ارزشمند و مهم و حتی حیاتی.- به طور طبیعی، شما می‌خواهید به این هدف در اسرع وقت برسید و برای آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهید کرد. اما افراد موفق، هوشمندتر کار می‌کنند؛ آن‌ها هم بیشتر کار می‌کنند تا به هدف خود…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد