عوارض غر زدن بر روي مغز انسان

غر زدن,سلامت مغز,خانم ها,عوارض غر زدن,
خانم ها غر نزنيد،غر زدن به مغز شما آسيب وارد مي کند،غر زدن سلامت مغز شما را به خطر مي اندازد
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد