افتادن کودک از تختخواب والدين چه بايد بکنند؟

کودک,تختخواب,والدين,
افتادن کودک از تختخواب والدين چه بايد بکنند؟ بخش کودک - هر نوزادي ممکن است از روي تختخواب بي افتد اما سوال اينجاست که در چنين مواقعي والدين چه کار بايد انجام دهند؟مجله ياس تنها - نوزادان بدون در نظر گرفتن ارتفاع تخت یا مکانیسم سقوط مستعد آسیب دیدگی شدید یا ضربه به سر هستند. با بزرگتر شدن بچه‌ها و شروع به غلت زدن خطر سقوط آن‌ها از تخت بیشتر می‌شود. - نوزادان جمجمه ظریفی دارند و هر زمین خوردن احتمال آسیب به سر را دارد. بهتر است حتی برای زمین خوردن جزئی که باعث آسیب می‌شود کودک…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد