درمان کوتاهي قد کودک با هورمون رشد

رشد کودک,قد کودک,هورمون رشد,
درمان کوتاهي قد کودک با هورمون رشد بخش کودک - شايد يکي از نگراني هاي والدين کوتاهي قد کودک باشد اما راه درمان چيست؟ در ادامه بيشتر درباره کوتاهي قد کودک با شما صحبت مي کنيممجله ياس تنها - طبیعی است وقتی بچه‌ای نسبت به سایر بچه‌های هم سن خود کوتاه‌تر به نظر می‌رسد نگران باشیم. در موارد نادر کوتاهی قد می‌تواند نگران کننده باشد به ویژه اگر سرعت رشد کودک بدون دلیل مشخص باشد و ناگهان کاهش یابد یا به نظر برسد که رشد او به طور کلی متوقف می‌شود. - به عبارت دیگر کودک برای مدتی…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد