داستان عاشقانه دختري به نام دنيا

داستان کوتاه,داستان آموزنده,داستان عاشقانه,داستان دنيا,دختري به نام دنيا,
داستان عاشقانه دختري به نام دنيا در اينجا داستان دختري را براي شما تعريف مي کنيم به نام دنيا که همه عاشق او شده بودند و . . . .مجله ياس تنها - روزی جوانی پیش پدرش آمدو گفت:دختری رادیده ام ومیخواهم بااوازدواج کنم .من شیفته زیبایی این دختر وجادوی چشمانش شده ام .پدرباخوشحالی گفت :بگواین دخترکجاست تابرایت خواستگاری کنم وبه اتفاق رفتند تادخترراببینند اماپدربه محض دیدن دختر دلباخته اوشدوبه پسرش گفت:ببین پسرم این دخترهم ترازتونیست وتونمیتوانی اوراخوشبخت کنی اورابایدمردی مثل من که تجربه زیادی درزندگی داردسرپرستی…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد