واکسن کرونا روي افراد مبتلا چه تاثيري دارد؟

واکسن کرونا,بيماري,
واکسن کرونا روي افراد مبتلا چه تاثيري دارد؟ بخش پزشکي : درباره کرونا سوال هاي زيادي هست که در اين مطلب مي خواهيم درباره تاثير واکسن کرونا روي افراد مبتلا با شما صحبت کنيممجله ياس تنها : به نقل از خبرگزاری نووستی، «آنچا بارانووا» پروفسور آمریکایی روسی تبار از دانشگاه «جورج میسون» توضیحاتی را در زمینه چگونگی تأثیر واکسن کرونا بر فرد بهبود یافته از این بیماری و فردی که به آن مبتلاست، ارائه کرد.* او در مصاحبه با «رادیو اسپوتنیک» اعلام کرد واکسن کرونا به مانند هر واکسن…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد