کدام زنان فشار قبر کمتري دارند؟

عذاب قبر,احترام به شوهر,بخشيدن مهريه,آموزش ديني,
کدام زنان فشار قبر کمتري دارند؟ بخش ديني : انجام عده‌ای از اعمال دنیوی موجب می‌شود کـه فشار و عذاب قبر برای انسان کم شود . در ادامه درباره کم شدن عذاب قبر زنان مي خوانيد به ادامه مطلب برويدفشار قبر از عذاب های دردناک بعد از مرگ می‌باشد کـه شنیدن آن هم برای اغلب افراد دشوار و عذاب آور اسـت، اما آداب و اعمالی هستند کـه می‌تواند موجب کاهش فشار قبر زنان شود.فشار قبر یکی از مسائل در آموزه های اسلامی اسـت کـه شنیدن نام و ترسیم آن بر آدمی سخت و دشوار اسـت.عذاب و فشار قبر یکی از عذاب…
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد