مجله ياس تنها


گفتگو با ابو باقر همرزم حاج قاسم سليماني /در سوريه چه گذشت؟

گفتگو با ابو باقر همرزم حاج قاسم سليماني

بخش بيوگرافي : در سال ۱۳۶۳ و بعد از عملیات خیبر با حاج‌قاسم آشنا شدم. نخستین‌بار در منطقه هورالعظیم ایشان را دیدم و بعد از آن در قرارگاه که جلسه داشتیم، همدیگر را می‏دیدیم تا عملیات والفجر ۸ که اوج ارتباط ما شروع شد . . . .

ادامه مطلب
ديگر امکانات
?
?
?