مجله ياس تنها

بدون ماسک زدن اجازه استفاده از مترو و اتوبوس را نداريد

بدون ماسک زدن اجازه استفاده از مترو و اتوبوس را نداريد

اخبار کرونا در ايران -عليخاني رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره اجباری شدن استفاده از ماسک در حمل‌ونقل عمومی توضیح داد. . .

ادامه مطلب