مجله ياس تنها

راهنماي انتخاب و خريد کاندوم

پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399
راهنماي انتخاب و خريد کاندوم

راهنماي انتخاب و خريد کاندوم

بخش زناشويي - براي داشتن رابطه جنسي سالم بهتر است که از کاندوم استفاده کنيد . اما کدام کاندوم بهتر است؟ در زمان خريد کاندوم به چه چيزهايي توجه کنيم؟

ادامه مطلب